Formuláře ke stažení

Předloha pro odvolací dopis na SŠ 

Přihlášení dítěte do školy

Sdělení o přestupu žáka do jiné základní školy

Souhlas zákonného zástupce s předáváním informací o žákovi určené osobě

Žádost o individuální vzdělávací plán

Žádost o přestup žáka z jiné základní školy

Žádost o slovní hodnocení žáka

Žádost o snížení nebo prominutí úplaty ŠD

Žádost o uvolnění – propustka

Žádost o uvolnění z vyučování 1 den

Žádost o uvolnění z vyučování více dnů

Žádost o uvolnění z výuky – předmětu