Formuláře ke stažení

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

Žádost o uvolnění z výuky – předmětu

Žádost o uvolnění z vyučování na 1 den

Žádost o uvolnění z vyučování na více dnů

Žádost o uvolnění – propustka

Žádost o slovní hodnocení žáka

Žádost o přestup žáka z jiné základní školy

Přihlášení dítěte do školy

Žádost o individuální vzdělávací plán

Souhlas zákonného zástupce s předáváním informací o žákovi určené osobě

Sdělení o přestupu žáka do jiné základní školy

Předloha pro odvolací dopis na SŠ