Základní škola Františka Formana

Facebook
 • Základní škola Františka Formana > Úřední deska > Prohlášení o přístupnosti
 • Základní škola Ostrava – Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace (dále jen „základní škola“) se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek a v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2012 ze dne 26. října o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

  Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující webové stránky: www.zsformana.cz

  Stav souladu
  Výše uvedené internetové stránky jsou až na výjimku v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu výjimek uvedených níže.

  Přístupnost obsahu
  Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

  Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
  Toto prohlášení bylo vypracováno dne 22. srpna 2023.

  Toto prohlášení bylo vypracováno vlastním posouzením. Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

  Zpětná vazba
  Cílem školy je zajistit uživatelům webových stránek školy jejich přístupnost v co největší možné míře dle čtyř základních principů přístupnosti – vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita.

  Název: Základní škola Ostrava – Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace
  Adresa: Fr. Formana 268/45, Ostrava-Dubina, 700 30
  Telefon: +420 596 729 619
  E-mail: sekretariat@zsformana.cz

  Postupy pro prosazování práva

  V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu povinným subjektem v souvislosti s vyřízením Vašeho požadavku ohledně přístupnosti webových stránek nebo mobilní aplikace, máte právo kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

  Ministerstvo vnitra
  Odbor eGovernmentu
  Náměstí Hrdinů 1634/3
  140 21 Praha 4
  e-mail: pristupnost@mvcr.cz