Připomínáme dětem i jejich rodičům, že v pondělí 31. 1. 2022 žáci obdrží Výpis z vysvědčení za 1. pololetí.

JEDNODENNÍ POLOLETNÍ PRÁZDNINY LETOS PŘIPADNOU NA PÁTEK 4. 2. 2022.

ŠKOLNÍ JÍDELNA JE VE DNECH 24. 1. a 25. 1. 2022 MIMO PROVOZ Z DŮVODU NAŘÍZENÉ KARANTÉNY.

Obědy jsou všem přihlášeným na tyto dny automaticky odhlášeny.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

„Podnikatelská gramotnost“ byla jednou z klíčových aktivit letošního projektu Systematická podpora nadání a technické gramotnosti – ZŠ F. Formana. Plánovaný program probíhal celkem v osmi měsících včetně „inkubační doby“ pro tvorbu nápadů v době hlavních prázdnin. Z většího počtu talentovaných žáků druhého stupně vykrystalizovala skupinka žáků ze 7.A (Adam Brys, Natálie Kapcová, Maxmilián Kolorz, Anna Nováková, Adéla Vojkůvková, Nela Volfová, Šárka Waszutová, Adam Ziomek), kteří byli ochotni přijmout výzvu a na půl roku se naplno oddat všem dílčím aktivitám, které směřovaly pouze k jedinému cíli – stabilnímu provozu fiktivní firmy později pojmenované „HOME CANDLES s.r.o.“

Na začátku spolupráce proběhla diskuze, hlasování a finální rozdělení pracovních pozic. Žáci tak měli přiděleny úkoly v rolích jednatele, výkonného ředitele, asistenta ředitele, manažera marketingu, manažera výroby, manažera odbytu, ekonoma a právního zástupce. Ve svých funkcích pracovali všichni velmi pilně a obětavě pro tým. Nutno dodat, že některé úkoly byly zpracovány téměř profesionálně, např. logo firmy by zasluhovalo ochrannou známku. Do procesu výroby svíček se zapojili všichni zaměstnanci-členové týmu bez rozdílu. Netrvalo dlouho a žáci přišli na své „know-how“, které si pečlivě střeží před případnou konkurencí. Hotové produkty včetně etiket, štítků s popisem a orazítkovaných dárkových balení se tematicky lišily složením, barvami i vůněmi. Firma poprvé oficiálně nabízela své výtvory na začátku prosince v rámci Vánoční edice. I přesto, že je projekt již u konce, žáky aktivity natolik zaujaly a bavily, že se rozhodli pokračovat a budou usilovat o další „dotace“, aby mohli pokrýt náklady na chod firmy.

Sedmáci si vyzkoušeli velkoformátovou abstraktní malbu inspirovanou světlem, jeho odlesky a bublinkami. Použili jsme temperové barvy – fotogalerie

Žáci měli za úkol vytvořit pomocí okrajů kelímků otisky na barevném podkladu. Mohli se rozhodnout, zda chtějí tisknout do ještě vlhké barvy, kde využijí momentu překvapení, nebo na suchý, předem barevně pojatý papír. Kelímky si štětcem natřeli tak, aby vytvořily požadované, předem promyšleně seskupené otisky konkrétních barev, či využili prosté náhody. Výsledné práce si žáci vystavili na školní chodbě, kde nám budou dělat radost. 

Mgr. Eva Králová 

Třída 3. C si ve výtvarné výchově vyzkoušela poprvé kresbu tuší. Žáci si nejprve vytrhali rozličné tvary z barevného papíru, rozmístili si je na výkres, a posléze nalepili. Poté si vyhráli s liniemi, kterými měli za úkol vyplnit zbylou plochu výkresů. Výraz kresby určuje nástroj, kterým byla v našem případě špejle. Práce jsme si vystavili na školní chodbě – fotogalerie zde

Naše škola uspořádala Vánoční turnaj v minivolejbale se skupinou OSTRAVÁČEK pod vedením paní učitelky
Mgr. Dagmar Ježíkové v  kategorii žluté, oranžové a zelené.
Turnaj byl úspěšný, přestože nám současná zdravotní situace neumožnila absolvovat jej v plném nasazení. Ti, kteří si zahráli, dostali trička i medaile. Ti, kteří si zahrát nemohli, nemusí být smutní, protože turnaj se bude opakovat hned, jak to bude alespoň trošku možné, a tentokrát v maximálním možném počtu dětí.

Chtěl bych tímto poděkovat paní Ježíkové za skvělou spolupráci a dětem za jejich pravidelnou docházku. Ti nejšikovnější budou mít hned po Novém roce možnost trénovat s mladšími žáky ve vedlejší tělocvičně!

P.S.  Děti, které patří do skupiny Ostraváčku a nedostaly triko s nápisem „Ostraváček“, nechť se dostaví do kabinetu TV, aby jej dostaly hned po Novém roce.

Mgr. Said Habboudji, učitel TV

Ostrava 25. 12. 2021