Základní škola Františka Formana

Facebook

Máme tady závěr školního roku a při této příležitosti bych se s Vámi v pár větách podělil o to, jak tento rok probíhal. 

Mimo dní, které byly naplněny klasickou výukou, jsme se zapojili díky aktivním kolegům do spousty projektových dní, které mohly proběhnout na základě zapojení naší školy do operačního programu Jan Amos Komenský. 

Chceme to dělat trochu jinak než ostatní školy, nechceme se profilovat jedním směrem. K našim žákům přistupujeme individuálně, proto se neustále vzděláváme a pracujeme na sobě, jak být lepšími učiteli. Klademe důraz na komunikaci a rozvíjení kompetencí, které jsou důležité pro budoucí život našich žáků. 

V druhém pololetí, konkrétně v měsíci dubnu, jsme měli na škole Českou školní inspekci, která oproti předchozím letům dopadla na výbornou. Byly oceněny velké pokroky ve všech oblastech, které byly kontrolovány. Inspektoři dle jejich slov dlouho nezažili tak příjemný týden, jako u nás. Na naší škole panuje beze sporu klidná a příjemná atmosféra, která byla nezávisle na sobě hodnocena na základě tří dotazníkových šetření. 

Více život na naší škole přiblíží video, které mapovalo setkávání našich předškoláků. Touto cestou za krásné video děkuji Janisovi Švagerovi a Marice Toškové. 

Velké poděkování patří mým zástupcům, všem pedagogickým a správním zaměstnancům, bez kterých by chod školy nebylo možné zajistit. 

Přeji krásné, prosluněné a klidné léto a v září se v plné síle těšíme na setkání se všemi žáky a zákonnými zástupci naší školy. 

Mgr. Bc. Vladimír Štalmach, ředitel školy