Základní škola Františka Formana

Facebook
  • Základní škola Františka Formana > EVVO > Setkání koordinátorů EVVO
  • Již 14.ročník setkání koordinátorů environmentální výchovy se uskutečnil 25.1. v Ostravě. Setkání s paní docentkou Švecovou a s ostatními koordinátory, kterých letos bylo 130, je vždy velmi inspirativní. Konference proběhla v duchu vzájemného předávání zkušeností s variabilními aktivitami i navázání spolupráce mezi  zúčastněnými složkami.
    Děkuji vedení školy, že mi umožnilo se již po jedenácté setkat s úžasnými lidmi, kteří kráčí k ochraně naší planety Země vstříc. Z malých setkání a střípků z nich se spojují střípky větší a vznikají velké věci. 
    Mgr. Dagmar Ježíková