Základní škola Františka Formana

Facebook
 • Základní škola Františka Formana > Aktuality ZŠ > Dopis pro zákonné zástupce dětí
 • Vážení zákonní zástupci,

  dovolte mi vás touto cestou informovat, že jsme se rozhodli v pondělí 27. listopadu připojit k celodenní stávce. Základní škola, školní družina i školní jídelna zůstanou v tento den uzavřeny. 
  Důvodů, proč jsme se rozhodli tuto stávku podpořit, je více. Jako pedagogové a správní zaměstnanci školy zásadně nesouhlasíme s plánovanými úspornými opatřeními, které se bezpochyby negativním způsobem odrazí na kvalitě českého školství. 
  Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce. Konkrétně v naší instituci by to znamenalo mínus 27 až 36 hodin. V praxi by to znamenalo především omezení dělení tříd na skupiny, následné zvyšování počtu žáků ve třídách a případná nutnost slučování tříd.  
  Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga by ohrozilo společné inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  
  V neposlední řadě by snížení finančních prostředků omezilo možnost pořizování pomůcek pro vzdělávání jako jsou např. učebnice či možnost vzdělávání pro pedagogické pracovníky školy. 
  Pokud se naplní avizované škrty počtu nepedagogických pracovníků škol, bylo by velmi těžké zajistit provoz školy.

  Touto cestou se omlouváme za případné komplikace, ale věřte, že nám jde o vaše děti, jejich budoucnost a možnost zachování efektivity vzdělávání na naší škole.

  Za pracovníky ZŠ F. Formana 45 
  Mgr. Bc. Vladimír Štalmach, ředitel školy