Základní škola Františka Formana

Facebook

Svět je náš v 1.A

Na naší škole se environmentální tématikou zabývá zájmový útvar Svět kolem nás. Zde se děti učí pozitivnímu vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Děti si zde vytvářejí povědomí o možnostech dopadu lidské společnosti na krajinu a přírodu vůbec. Při našich činnostech se řídíme hesly: – chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve poznat – chceme-li něco zlepšit, musíme začít sami u sebe – každý z nás nese kus odpovědnosti za prostředí, ve kterém žije – budoucnost planety Země je v našich rukou.