Základní škola Františka Formana

Facebook
 • Základní škola Františka Formana > Aktuality ZŠ > Žáci soutěží v angličtině
 • Ve školním týdnu od 15. do 20. října proběhlo několik soutěží v anglickém jazyce, kterých se docela úspěšně zúčastnili žáci naší školy.

  Ve čtvrtek 19. října uspořádalo Wichterlovo gymnázium soutěž Globetrotter pro žáky devátých tříd ZŠ a prvního stupně SŠ. Tématem soutěže byly reálie USA, žáci absolvovali vedle tradičního poslechu, gramatického testu, prezentace, také únikovou hru anebo  práci s hudební ukázkou. Soutěžících bylo více než sedmdesát, rozdělených do dvou věkových kategorií (ZŠ a SŠ). Z naší školy se soutěže zúčastnil Matyáš Blažek z 9. B, který se umístil ve své kategorii na velmi hezkém desátém místě.

  Tentýž den proběhla na ZŠ K. Pokorného výtvarně-jazyková soutěž Oxford Illustrator. Té se zúčastnilo cca. 70 žáků základních škol z Ostravy, kteří soutěžili ve třech věkových kategoriích: 4. a 5. třída, 6. a 7. třída a konečně 8. a 9. třída. Žáci měli za úkol namalovat ilustraci ke krátkému úryvku z literárního textu. Hodnocena byla jak estetická kvalita malby/kresby, tak vztah malby k textu (v něm byla některá slova zvýrazněna, žáci museli tato slova zakomponovat do malby). Za naši školu se soutěže zúčastnili: Sebastian Fabok z 5.A, Agáta Mytyzková ze 7.B a Nela Volfová z 9.B. Nejlepšího umístění dosáhla Nela, která dostala zadaný text Marka Twaina Dobrodružství Toma Saweyra a skončila na 3. místě ve své kategorii.

  Konečně v pátek 20. října se žáci druhého stupně zapojili do již tradiční soutěže Amazing Race pořádané SŠ Ahol. Tématem soutěže byla technika a technologie. Soutěžící nejdříve absolvovali znalostní test, samozřejmě celý v angličtině, a poté plnili úkoly na oddělených stanovištích. Soutěže se zúčastnilo celkem 13 týmů, naši školu reprezentovali žáci: Samuel Polák (7.A), Pavel Hradil (8.A), Nela Volfová, Cedrik Brokeš, Adam Brys (9.A), Pham Minh Tam, Matyáš Blažek a Michal Marcoň (9.B). Po napínavém boji se naši žáci posunuli z průběžného čtvrtého místa až na druhé. Zaostali pouze za skupinou z jazykového gymnázia Hello, které soutěž ovládlo již po několikáté.

  Všichni žáci si zaslouží poděkování za účast v soutěžích, a zejména Nela Volfová a celý tým soutěžící na Amazing Race také velkou gratulaci za výbornou reprezentaci školy.

  Mgr. Petr Popule