Základní škola Františka Formana

Facebook
 • Základní škola Františka Formana > Celé Česko čte dětem > Týden čtení aneb čtení sluší každému
 • Dvěma čtenářskými dílnami se zapojila do týdenního projektu i 3. C.

  První dílna 27. 3. byla věnována knihám od Martiny Špinkové. Kniha O tajemství se lehce dotýká toho, co je a co není tajemstvím, jak s ním můžeme zacházet, jak ctít cizí tajemství a kde má tajemství své místo. Druhá kniha Anna a Anička je obrázková knížka inspirovaná skutečným příběhem malé holčičky, jak se svým vlastním způsobem vyrovnává se smrtí milované babičky, které předchází mnoho společných zážitků.

  Obě knihy vydala Cesta domů, která poskytuje odbornou péči umírajícím a jejich blízkým. Paní učitelka dětem předčítala z knih a na podkladě jednotlivých kapitol u žáků vyvolala velmi zajímavou diskuzi. Děti měly možnost získat informace o dané problematice i z jiného úhlu pohledu.

  Druhá čtenářská dílna 28. 3. byla zaměřena na dokončení příběhu, ztotožnění se s hlavním hrdinou. Žáci si přinesli své rozečtené knihy z domova, posléze se 15 minut věnovali tichému čtení, na závěr měli představit přečtený úryvek a dokončit jeho děj dle vlastní fantazie.

  Dílna pomohla dětem rozšířit představivost i své rétorické schopnosti, díky kterým vzaly děj knih do svých rukou.

  Fotogalerie

  Týden čtení aneb čtení sluší každému