Uvnitř kruhového obrazce mandaly se střetne barva (ženská energie) a tvar (mužská energie). Tak vznikne harmonický celek nesoucí určitou energii, která během práce na mandale působí na duši malíře, a později také na nás v roli pozorovatele. Pokud tvoříme nebo sledujeme pravidelné obrazce mandaly, duše se zklidňuje, vnitřní svět se uspořádává a dochází k léčení na psychické i fyzické úrovni. Mandala je prostředek k relaxaci. Je zde uplatněn princip: „Harmonie vznikající na papíře se přenáší do nitra jejího tvůrce.“ Při práci s tímto systémem dochází k lepší spolupráci levé a pravé mozkové hemisféry a k řadě dalších harmonizačních pochodů. Mandalu tvoří ten… „Ten, kdo je zvědavý, kdo hledá sám sebe, kdo se chce lépe poznat, kdo by rád pochopil, co se v něm a kolem něj děje…“
Mandalou lze vyjádřit to, co je slovy mnohdy obtížně formulovatelné, hůře sdělitelné a mnoh­dy mimo dosah vědomého uchopení. Pro tvoření mandal můžeme použít mandalové předlohy, ale lze také tvořit mandaly vlastní na bílý papír, jako jsme to udělali my. Jednou z možností je tvorba mandaly od ruky, technikou automatické kresby, kterou jsme si, mimo jiné, vyzkoušeli s žáky devátých ročníků. K tvorbě mandaly můžeme použít také různé pomůcky, jako je kružítko, nebo šablona. Pustili jsme se pak také do skupinové práce na opravdu velkých formátech mandal. Kluci se inspirovali akční malbou, jinde skupiny pracovaly s otisky vlastních rukou, či chodidel. Vznikly opravdu úžasné a vydařené práce. Jsou vystaveny ve školní galerii Forma. Tam se můžete zastavit, a nechat na sebe díla našich žáků působit. Věřím, že si z výstavy odnesete pozitivní a radostný náboj stejně jako já. 

Mgr. Eva Králová, učitelka výtvarné výchovy  FOTOGALERIE ZDE

 

Ve dnech 21. 3. až 3. 4. proběhla akce Přines vajíčko!

Jako první si na strom přišla pověsit vajíčka Eliška z naší přípravné třídy. Děkujeme všem žákům, ale také rodičům i prarodičům, kteří se zapojili, a ukázali, že mají šikovné ruce. Vajíčka, která ozdobila vestibul naší školy, jsou opravdu vydařená. Hotová umělecká díla!

Na fotkách vám přinášíme malou ukázku toho, jak jste kreativní. Nechyběla vajíčka háčkovaná, barvená, s dekupáží, dokonce jsme mohli obdivovat zcela abstraktní moderní kousky.  FOTOGALERIE ZDE

Mgr. Eva Králová a Mgr. Martina Houžvová

 

V Komorním klubu v Jubilejní kolonii se sešli nejlepší učitelé základních a mateřských škol Ostravy-Jihu.
U příležitosti mezinárodního dne učitelů tady radnice ocenila 10 výrazných pedagogických osobností.

Tři pedagogy z Ostravy-Jihu za jejich práci, kreativitu, inovativní přístup a přístup k žákům ocenil také ostravský magistrát a jednoho pak Moravskoslezský kraj.

Všem oceněným pedagogům gratulujeme, zejména pak našemu mladému a perspektivnímu kolegovi Mgr. Jakubu Hořavovi

Díky skvělé metodě Clil se stala francouzská slovíčka v hodinách tělesné výchovy běžnou součástí výuky a mě už vůbec nepřekvapuje, že svůj rodný jazyk slýchám na chodbách školy: “Je porte, je porte la galette au four“, což je francouzský popěvek „Nesu, nesu pečivo do pece“, kterým si spoluhráči vzájemně fandí při hře na honěnou.  Francouzsky se však nefandí jen v hodinách tělocviku; provázanost hodin tělesné výchovy s  OSTRAVÁČKEM totiž přenáší jazykové obohacení i na děti z prvního stupně, kde už se také fandí po francouzsku, a to mě moc těší.

Každá, byť drobná zkušenost s cizím jazykem je obohacujícím a inspirujícím dostaveníčkem s jinou kulturou, a i tato letmá zkušenost nám dovoluje rozumět druhým, přestože jsou jiní…

Said Habboudji

Ve čtvrtek 17. 3. 2022 se skupina devatenácti francouzštinářů z naší školy vydala na Jazykové gymnázium Pavla Tigrida (JGPT) v Ostravě-Porubě. Tato prestižní škola se specializuje, mimo jiné, na výuku cizích jazyků. Cílem návštěvy bylo nahlédnutí do výuky francouzského jazyka, kde se žáci měli možnost vyjádřit ve francouzštině a byli vtaženi do učebního procesu. Žáci dále vstoupili do hodin hudební výuky vedených ve francouzštině a do hodin španělštiny. O velké přestávce, hned po svačině, kterou si dali ve školní jídelně, jsme si všichni vyslechli v altánku na školní zahradě dojemnou recitaci ukrajinské básně v rámci literární aktivity organizované na JGPT s názvem Poezie o velké přestávce. Pásmo spočívá v dobrovolném předčítání či recitaci literárního textu, nebo básně. Zúčastnit se může kdokoliv, nejen žáci, ale i učitelé. Aktivita je zde velmi populární a my jsme měli štěstí, že jsme se jí mohli pasivně zúčastnit.

Mrzí mě, že jsem tentokrát nemohl z kapacitních důvodů přizvat také žáky z šestých tříd, kteří by jistě zažili stejné nadšení z návštěvy gymnázia, jako jejich starší spolužáci. Slibuji  však, že je vezmu přednostně na další plánovanou akci pod vlajkou Francie. Je jí návštěva Francouzské aliance v Ostravě (Alliance Française d´Ostrava) v měsíci květnu.

Jsem rád, že si naše škola vytvořila své místo na mapě škol, které se v naší zemi věnují výuce francouzštiny, a věřím, že tento krásný jazyk bude i nadále inspirovat naše žáky k jeho studiu. V současné době již francouzštinu na JGPT studuje jeden z našich absolventů a letos se k němu hodlá přidat dalších pět. 

Said Habboudji