Systematická práce s talentovanými žáky na ZŠ Formana

Rozvoj emoční inteligence

Žáci přípravné třídy a 1. stupně se zúčastnili série workshopů s tématem rozvoje emoční inteligence, které byly realizovány v rámci projektu pro nadané děti. Prostřednictvím pohádkových příběhů se postupně seznamovali s jednotlivými emocemi. Učili se pocity pojmenovat, popsat a zkoumali, jak může prožívání emocí ovlivnit jejich chování. Vyzkoušeli si relaxační techniky, které mohou snadno využít, když se setkají např. s pocity strachu, nebo hněvu. Prostřednictvím dalších připravených aktivit se zamýšleli nad tím, co pomáhá tvořit dobré vztahy mezi dětmi a co sami mohou udělat pro to, aby se spolu cítili dobře.

Mgr. Jana Klimundová

fotogalerie zde

Nadaní žáci z 1. stupně se v novém projektu ,,Energie“ zaměřili na obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. Seznámili se také s novými pojmy statická elektřina, schematické značky, látky vodivé a nevodivé. Sestavovali nejen podle schématu jednoduchý elektrický obvod, ale také prováděli pokus s pepřem, solí a nafukovacím balónkem.  fotogalerie zde

Nadaní žáci 6. tříd se zúčastnili přírodovědné vycházky a mikroskopování na téma květ.
Cílem bylo nasbírat rostliny pro tvorbu herbářů a zařadit je do druhu. Kromě rostlin se žákům podařilo zblízka pozorovat bezobratlé živočichy i obratlovce.

Mgr. Jakub Hořava

fotogalerie zde

Třída 2.C se zúčastnila posledního letošního projektu pro nadané děti. Projekt byl na téma Záhadný svět kolem nás. Čekalo nás 6 hodin práce a 9 zajímavých témat. Nejvíce nás zaujaly záhady jako Proč se vůbec potopil Titanic? Jak a proč se vlastně postavily pyramidy? Jak by mohl náš život vypadat za 30. let s touto novodobou technikou? Ke každému tématu jsme si vyrobili užitečné pomůcky, zkusili různé pokusy a snažili jsme se přijít těmto záhadám na kloub. Už se všichni těšíme na další projekt..
Vaše 2.C.

fotogalerie zde

Projekt pro nadané děti ve 2. C byl na téma: Jak se žije na jiných kontinentech. Děti plnily různé úkoly, vyhledávaly informace, pracovaly s encyklopediemi a internetem. Nechyběla ani závěrečná prezentace všech kontinentů ve dvojicích, kde zbytek dětí kladl záludné otázky. Projekt se nám moc líbil a odnášíme si z něho spoustu užitečných informací 🙂

fotogalerie zde

Pokus s vajíčky

Nadaní žáčci naší školy se seznámili s novými pojmy – kyselina a zásada.
Zjišťovali působení kyseliny octové na skořápku vajíčka. Také zkoumali, zda se vajíčko zbavené skořápky dokáže zvětšit, když se vloží do vody s chloridem sodným.

fotogalerie zde

Nadaní žáci 1. C bádají i v době distanční výuky

Pokus – STĚHOVÁNÍ BAREV – prováděli samostatně pod dohledem rodičů. Sledovali, za jak dlouho se začne naplňovat druhá nádoba kapalinou a zjišťovali vlastnosti papíru.

Mgr. Dagmar Ježíková

fotogalerie zde

Nadaní žáci 6. tříd se účastnili přírodopisných experimentů

Mikroskopem zkoumali život v droždí, hledali vosí žihadlo a chovali vlastní žábronožky solné.
Poslední dvě cvičení proběhla z domu přes aplikaci Teams.

Mgr. Jakub Hořava

fotogalerie zde

Všichni máme talent!
Aneb žáčci 1.C se účastnili první části projektu s názvem „Tangram aneb všichni máme talent!“ Naši prvňáčci poznali Tangramy a jejich rozmanitost. Strach vystřídalo nadšení a touha po poznání dalších hlavolamů. Už se těšíme na další setkání v rámci projektu, kdy pomocí dalších hlavolamů a logických hádanek objevíme skrytý talent, který má každý z nás.
Mgr. Tutková, koordinátorka projektu
fotogalerie zde

Příroda na dosah 

Pro nadané děti z 1. C byl připraven cyklus témat, který je provedl královstvím přírody.

Žáci se seznámili s živočichy v naší přírodě, jak s ohroženými, tak i s chráněnými druhy. Nejen že obohatili své znalosti o nové pojmy /např. obratlovec, obojživelník/, ale také si kreativními činnostmi se svými spolužáky předávaly nabyté znalosti zábavnou formou.

fotogalerie zde

Systematická práce s talentovanými dětmi – oblast talentmanagementu – systematický rozvoj, technické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti dětí, žáků a pedagogů

 1. Vzdělávání pedagogů
 • Zážitková pedagogika – Červen 2019
 • Moderní výukové metody – Duben 2019
 • Algoritmy ve výuce – Únor 2019
 1. Klub nadaných dětí
 • Programy talentcenter
 • IKID – týmová soutěž v badatelské tvorbě
 • Aktivity pro rozvoj nadání
 • Práce s ozoboty, základy robotiky
 • Základy marketingu – práce s grafickými programy, vyřezávání plotrem, práce s přenosovou fólií
 • Mladý podnikatel – exkurze do firmy, založení fiktivní firmy
 • Věda zábavně – pokusy
 • Zážitkové vaření v přírodě

Klub nadaných dětí – II. stupeň

TALENŤÁK“

Táhneme za jedno lano – fotogalerie zde

16. 10. Cesty za dobrodružstvím – Přednáška cestovatele, interaktivní workshopy, krátké pásmo 3 filmů

8. 11. Umělcem přes noc – Návštěva galerie umění, edukační program, výroba vlastního uměleckého díla

21.11. Óóoo gramofon, zvuk a jeho vlastnosti – interaktivní program: zjisti jak slyšíme, jaké jsou vlastnosti zvuku a vyrob si vlastní gramofon

12. 12. Před kamerou, buď nová mediální hvězda – mediální výchova, kamerové zkoušky, umění prezentovat, moderovat, neverbální komunikace.

17.1 a 24.1. 2020 Filmařský workshop ENVOFILM – workshop pod vedením odborných lektorů: Luděk Ondruška – kameraman, střihač, António Pedro Nombre – portugalský scénárista a režisér. Náplní workshopů je technika filmování, střihu filmu a zvuku, technické dovednosti při filmování – osvětlení, nazvučení, ohnisková vzdálenost objektivu, scénář apod.   Úkolem je vytvořit následně vlastní krátký film s environmentální tématikou.

26.3. 2020 Mladý geolog – Návštěva geologického pavilonu VŠB – TU Ostrava, zaměření na mineralogii – prohlídka s pracovními listy, praktický workshop s různými druhy minerálů. Pedagogický dozor: Mgr. Ivona Neuwirthová

Klub nadaných dětí – I. stupeň

„TALENŤÁČEK“

14. 11. Galerie výtvarného umění Ostrava – fotogalerie zde

11. 12. Pes, přítel člověka – fotogalerie zde

9. 1. Kdo si hraje, nezlobí – fotogalerie zde

20. 2. Robot Ozobot – fotogalerie zde