Sdružení rodičů

 

 

fotogalerie zde

Bylo založeno v roce 1999. Členem se stává každý rodič, který souhlasí se stanovami a zaplatil členský příspěvek. Výše příspěvku je stanovena na základě návrhu Výboru SR na 200,-Kč na dítě či rodinu a vybírá se v říjnu.

Výbor SR je volen jednou ročně na shromáždění členů, schází se ve sborovně ZŠ.

Rodiče, děti i učitelé mají možnost se na členy výboru obracet se svými připomínkami a náměty. Činnost SR se zaměřuje hlavně na pomoc škole při zajišťování akcí pro děti (např. Den dětí, diskotéky, soutěže), dle možností přispívá na zakoupení pomůcek (např. PC, vybavení knihovny) a přispívá na odměny pro děti při šk. akcích, na dárky při Mikulášské nadílce a na ocenění na konci šk. roku.

Úspěšnou akcí SR bývá např. táborák s drakiádou a již tradiční maškarní ples pro děti.

Předsedkyní sdružení je v současné době paní Martina Dubská.

PŘEHLED AKCÍ HRAZENÝCH ZE SR za školní rok 2018/2019

Fotogalerie:

Drakiáda

ZOO Lešná