Pedagogický sbor

Konzultační hodiny všech pedagogických pracovníků naší školy jsou dle domluvy kdykoliv.

Přípravná třída    
Keti Atanasova keti.atanasova@zsformana.cz PT 1
1. stupeň    
Mgr. Jana Švigárová jana.svigarova@zsformana.cz třídní učitelka I. A
Mgr. Magdaléna Komárková magdalena.komarkova@zsformana.cz třídní učitelka I. B
Mgr. Martina Houžvová martina.houzvova@zsformana.cz třídní učitelka I. C
Mgr. Zuzana Štěpankevičová zuzana.stepankevicova@zsformana.cz třídní učitelka II. A
Mgr. Irena Přibylová irena.pribylova@zsformana.cz třídní učitelka II. B
Mgr. Dagmar Ježíková dagmar.jezikova@zsformana.cz třídní učitelka II. C, koordinátor EVVO
Mgr. Martina Repperová martina.repperova@zsformana.cz třídní učitelka III. A
Mgr. Vladimíra Varcholáková vladimira.varcholakova@zsformana.cz třídní učitelka III. B
Mgr. Adéla Kutálková adela.kutalkova@zsformana.cz třídní učitelka III. C
Mgr. Renáta Krausová renata.krausova@zsformana.cz třídní učitelka IV. A
Mgr. Radka Mytyzková radka.mytyzkova@zsformana.cz třídní učitelka IV. B
Mgr. Kateřina Kretková katerina.kretkova@zsformana.cz třídní učitelka V. A
Mgr. Jiří Smělík jiri.smelik@zsformana.cz třídní učitel V. B
 2. stupeň
Mgr. Petr Popule petr.popule@zsformana.cz třídní učitel VI. A
Mgr. Martina Holbergová martina.holbergova@zsformana.cz třídní učitelka VI. B
Mgr. Marie Plášková marie.plaskova@zsformana.cz třídní učitelka VII. A
Mgr. Ondřej Kubes ondrej.kubes@zsformana.cz třídní učitel VIII. A
Mgr. Jakub Hořava jakub.horava@zsformana.cz třídní učitel VIII. B
Mgr. Dagmar Kovářová dagmar.kovarova@zsformana.cz třídní učitelka IX. A
Mgr. Ivana Tutková ivana.tutkova@zsformana.cz třídní učitelka IX. B
Mgr. Martina Kahánková  martina.kahankova@zsformana.cz třídní učitelka IX. C
   
Netřídní učitelé 
Mgr. Said Habboudji said.habboudji@zsformana.cz
Mgr. Radim Kozel radim.kozel@zsformana.cz
Mgr. Eva Králová eva.kralova@zsformana.cz
Mgr. Miroslav Kudla miroslav.kudla@zsformana.cz   
Mgr. Ivona Neuwirthová ivona.neuwirthova@zsformana.cz
Mgr. Přemysl Vilímek premysl.vilimek@zsformana.cz
Eva Prstecká eva.prstecka@zsformana.cz
Školní poradenské pracoviště 
Mgr. Petr Krol petr.krol@zsformana.cz školní psycholog, vedoucí ŠPP
Mgr. Blanka Přibylová blanka.pribylova@zsformana.cz školní speciální pedagog
Mgr. Irena Přibylová irena.pribylova@zsformana.cz výchovná poradkyně pro I. stupeň
Mgr. Jan Konvička jan.konvicka@zsformana.cz výchovný poradce pro II. stupeň
Mgr. Přemysl Vilímek premysl.vilimek@zsformana.cz školní metodik prevence rizikového chování
Kateřina Köhlerová katerina.kohlerova@zsformana.cz školní asistent
Asistent pedagoga
Barbora Barborková barbora.barborkova@zsformana.cz  6. A
Markéta Křížková marketa.krizkova@zsformana.cz  5. B
Bc. Olga Skýpalová olga.skypalova@zsformana.cz  PT 1
 
Školní družina  
Květoslava Foltová kvetoslava.foltova@zsformana.cz vedoucí vychovatelka, 1. oddělení
Bc. Janis Švagera janis.svagera@zsformana.cz 2. oddělení
Iva Pětvalská iva.petvalska@zsformana.cz 3. oddělení
Bc. Monika Pinterová monika.pinterova@zsformana.cz 4. oddělení
Keti Atanasova keti.atanasova@zsformana.cz 5. oddělení