Informace pro rodiče ŠD

 

 

Umístění oddělení ŠD ve škole

1. oddělení Květoslava Foltová č. 95 prostory ŠD
2. oddělení Iva Pětvalská č. 94 prostory ŠD
3. oddělení Bc. Janis Švagera č. 105 prostory ŠD
4. oddělení Bc. Monika Pinterová č.10 1. patro, budova školy
5. oddělení Keti Atanasova přízemí prostory ŠD

 

Úhrada za Školní družinu činí 150,- Kč/měsíc.

Změna v placení poplatku za školní družinu: 

Převodem na BÚ školy, číslo účtu je: 7738970267/0100.

Školné můžete uhradit na celý školní rok 1500 Kč. Jiný způsob není možný.

Platbu provádějte až po přihlášení dítěte do školní družiny a přidělení variabilního symbolu.

 

Provoz ŠD začíná ve středu 1. září 2021 od 6:00 hodin – do 17:00 hodin, jen po přihlášení, úhradě a odevzdání zápisního lístku.

Jak přihlásit dítě do školní družiny?

  • Vyzvednout si přihlášku ve školní družině a řádně ji vyplnit včetně hodiny odchodu a osob, které budou dítě vyzvedávat (určete raději více osob pro případ své nepřítomnosti nebo nenadálé situace).
  • Při samostatném odchodu dítěte stvrdit podpisem přebrání odpovědnosti.
  • Upozornit na zdravotní stav dítěte.

Odhlášení dítěte proveďte opět písemnou formou.

Upozornění:

Na telefonickou žádost děti neuvolňujeme! Aktuální změnu odchodu dítěte ze školní družiny upřesněte do deníčku.

vedoucí vychovatelka Květoslava Foltová