EVVO

Koordinátor EVVO:

Mgr. Dagmar Ježíková

e-mail: dagmar.jezikova@zsformana.cz

Dne 23.11.2021 zažila 3.B „jiné vyučování“ – fotogalerie

Lesní škola v Bělském lese děti nadchla. Krmení bažantů, pozorování korun stromů zrcátkem, zmrzlé kapky rosy na spadaných listech, počítání věku stromků v oplocence, relaxace v lesním tichu, skládanky zvířecích rodin, paroží zvěře, voňavé bylinky, poslední plody brusinky, miminka stromů v lesní školičce, sledování hbitosti veverek, poznávání vycpaných zvířat a mnoho dalšího se všem líbilo. Nakonec si děti ještě chvilku za odměnu zaskotačily na prolézačkách.

Pěkný den, snad budeme mít příležitost příští rok zase Lesní školu navštívit.

Mgr. V. Varcholáková a děti 3. B

Lesní škola a II. C v úterý 9. 11. – fotogalerie

Zelená škola

Stali jsme se členem projektu Zelená škola, kde je zaregistrováno více než 500 škol.

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí a eliminace negativního dopadu lidských činností pomocí efektivního zabezpečení zpětného odběru a efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení. Projekt podporuje uvědomělé chování učitelů a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Projekt Zelená škola je zaměřen na sběr baterií a drobného elektroodpadu ve školách. Zapojit se mohou učitelé, žáci, rodiče, ale i další veřejnost.

Oblastní spolek Hájenka, aneb povídáme nejen o medu – fotogalerie zde

Středisko ekologické výchovy Hájenka zahájila svou činnost v roce 1997 a od samotného počátku realizuje školní programy ekologické výchovy pro děti v mateřských, základních a středních školách. Jejich programy ekologické výchovy, ať již vnitřní nebo terénní, mají svou náplní vzbudit zájem dětí o živou i neživou přírodu a všechny jejich součásti, o problematiku soužití člověka s jeho životním prostředím. Nemají nahradit práci pedagogů, nýbrž ji vhodně doplnit o informace, na které v rámci klasické školní výuky nezbývá prostor anebo vyžadují hlubší specializaci.

V prvním listopadovém týdnu se naše škola zapojila do projektů organizace.

Žáci 1. stupně hovořili s lektorem na témata – Lžička medu, Netopýři a les, Expedice Modrá planeta, Energie hýbe světem.

Exkurze do OZO – fotogalerie: 6. B, 7. B

Den zdraví na SZŠ Ostrava – fotogalerie zde

Bádáš, bádám, bádáme

Dne 6. října se žákyně naší školy účastnily finále krajského kola soutěže „Bádáš, bádám, bádáme“, která se konala na ZŠ Březinova v Zábřehu. Jana, Daniela a Tereza obhajovaly prezentaci s měřením vodivosti v různých roztocích. Měřenými roztoky byly voda z kohoutku, voda se solí, s jedlou sodou, cukrem, octem a kyselinou citronovou. Stejné roztoky holky zkoumaly i na hodnotu pH, to ovšem děvčata nezaujalo natolik, aby měření opakovaly. I přes pěknou prezentaci a obhajobu se na stupních vítězů neumístily. Přesto si zaslouží velkou pochvalu za přípravu a reprezentaci školy. – fotogalerie zde

fbt

O lese se učíme v lese – fotogalerie zde

Bělský les z pohledu lesníka 

Lesní pedagogika přibližuje žákům lesní ekosystém, trvale udržitelné lesní hospodářství, smysl hospodaření v lesích a užitky, které les člověku přináší. Základním principem je vnímání přírody všemi smysly, které zprostředkovávají speciálně vyškolení lesníci s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi. V Bělském lese provázel žáky 1. stupně touto cestou pan Bc. Pavel Kotala.

ZDRAVÁ 5 – fotogalerie zde

Šelmy v Zoo – fotogalerie zde

Žáci prvního stupně navštívili výukové centrum v Zoo Ostrava, kde se ve venkovních prostorách uskutečnil program Šelmy v Zoo.

Ukliďme Česko – fotogalerie zde

I v letošním roce se naše škola zapojila do akce Ukliďme Česko

Svět kolem nás – fotogalerie zde

Na naší škole se environmentální tématikou zabývá zájmový útvar Svět kolem nás. Zde se děti učí pozitivnímu vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Děti si zde vytvářejí povědomí o možnostech dopadu lidské společnosti na krajinu a přírodu vůbec.
Při našich činnostech se řídíme hesly:
– chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve poznat
– chceme-li něco zlepšit, musíme začít sami u sebe
– každý z nás nese kus zodpovědnosti za prostředí, ve kterém žije
– budoucnost planety Země je v našich rukou

Výlet 7. B – fotogalerie zde

Dne 8. 9. 2021 třída 7. B  navštívila hrad Bouzov a Javoříčské jeskyně.

Tento celodenní výlet třída získala za výhru v soutěži: Hledej pramen vody 2020.

Letní škola koordinátorů EVVO – srpen 2021 – fotogalerie zde

7. ročník letošní Letní školy koordinátorů environmentální výchovy Moravskoslezského kraje se uskutečnil v měsíci srpnu v Konferenčním centru v Malenovicích pod názvem „Lysá hora, jak ji neznáme“. Koordinátorům odborníci z praxe přednášeli v učebně i v terénu z oblasti bryologie a malakozoologie. Informace o historii až po současnost Lysé hory nám svým výkladem přiblížil místní znalec Beskyd.

Vyhodnocení sběrových soutěží:
Sběr papíru 2020/2021
1. místo   Klíčová Kristýna, 1. A
2. místo   Živčáková Anna, 1. A
                   Živčáková Eliška, 4. A
3. místo   Dubská Julie, 7. A
Sběr žaludů a kaštanů
1. místo   3. A

Přírodovědná vycházka

Nadaní žáci 6. tříd se zúčastnili přírodovědné vycházky a mikroskopování na téma květ.
Cílem bylo nasbírat rostliny pro tvorbu herbářů a zařadit je do druhu. Kromě rostlin se žákům podařilo zblízka pozorovat bezobratlé živočichy i obratlovce.

Mgr. Jakub Hořava

fotogalerie zde

Putování za medem

…tak se nazývá program ve Světě Techniky Ostrava, kde se žáci aktivně zapojili do života včel. Třídili, přiřazovali, rozpoznávali a prostřednictvím robotické včelky rozvíjeli základy programování. Program aktivně podporuje povědomí o ochraně přírody.

fotogalerie zde

Malí zahradníci

Naši prvňáčci vyrazili na školní zahradu a zasadili do vyvýšených záhonků ředkvičky, pažitku i sazeničky jahod.
Před prázdninami se budou těšit na svou úrodu.

Den Země

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí.

V letošním roce se naši žáci v rámci projektového dne seznámili s faunou i florou jednotlivých kontinentů, procházeli stezkou poznání a sestavili si dřevěnou lodičku, která s nimi proplula kolem architektonicky překrásných památek UNESCO.

fotogalerie zde

Den Země 2. A

Distanční výuka s Tondou Obalem

V naší škole jsou žáci i během distanční výuky zapojeni do projektu Tonda Obal na cestách. Při videokonferenci se seznámili s tím, jak nakládat s odpady, které si vytváříme. Dozvěděli se, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj vyrábí. Žáci měli také možnost se podívat na vzorky recyklovaných materiálů, získali povědomí o skládkách, spalovnách a třídících linkách. Nyní již bezpečně poznají barvy kontejnerů, které jsou běžné na ulicích. Držme jim pěsti, aby své poznatky a nabyté informace použili v reálném životě.

fotogalerie zde

…a další screeny z besedy pro 7. ročník

Bylo to super, sedmáci hezky odpovídali a kývali hlavami. Viděl jsem, že všichni dávají pozor. Takové zábavné a užitečné zpestření výuky se hodilo. Bylo to nabité zajímavými informacemi a někteří otvírali pusu údivem nebo valili oči. 🙂 Děti mají nyní ohledně recyklace už jasno.

Mgr. Jakub Hořava

Získali jsme titul „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“

Klub ekologické výchovy ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO každoročně hodnotí environmentální aktivity škol v regionech ČR. Klíčovým záměrem projektu je především podpora rozvoje environmentální výchovy na školách. Dalším záměrem je prezentovat školy jako centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Hodnocení je rozděleno do tří stupňů dle aktivit školy. Naše škola získala titul nejvyšší – Škola udržitelného rozvoje 1. stupně.

Nadaní žáci 1.C bádají i v době distanční výuky

Pokus – STĚHOVÁNÍ BAREV – prováděli samostatně pod dohledem rodičů. Sledovali, za jak dlouho se začne naplňovat druhá nádoba kapalinou a zjišťovali vlastnosti papíru.

Mgr. Dagmar Ježíková

fotogalerie zde

Přírodovědná expedice do Bělského lesa 

Žáci prvního ročníku se dnes vydali na vědeckou výpravu do Bělského lesa. Snažili jsme se zjistit všemi smysly, co nejvíce informací o zimní přírodě. Sledovali jsme charakter kůry jednotlivých stromů, velikost kmenů, letokruhy na pařezech. Posuzovali rozdíl v růstu jednotlivých rostlinek na slunci, ve sněhu, pokrytí přírodnin mechem. Poslouchali jsme šum lesa i s různými ptačími zpěvy.

fotogalerie zde

Příroda na dosah 

Pro nadané děti z 1. C byl připraven cyklus témat, který je provedl královstvím přírody.
Žáci se seznámili s živočichy v naší přírodě, jak s ohroženými, tak i s chráněnými druhy. Nejen že obohatili své znalosti o nové pojmy /např. obratlovec, obojživelník/, ale také si kreativními činnostmi se svými spolužáky předávaly nabyté znalosti zábavnou formou.

fotogalerie zde

Zimní hrátky se zvířátky – 1. A, B, C

Dne 28. 1. proběhlo ve všech třech prvních třídách zakončení měsíčního hravého učení projektovým dnem – Zimní hrátky se zvířátky. Děti nejen v tento den, ale po celý měsíc leden čekala spousta aktivit – skládačky se zvířátky, doplňovačky, křížovky, hádanky, básničky, malování zimy, malování lesních zvířátek u krmelce a u krmítka, výroba papírového krmítka, tříkrálová skládačka, poznávání stop zvířátek na sněhu, počítání se zvířátky, čtení a vypravování o zimě. Zajímavé aktivity žáci plnili jednotlivě i ve skupinkách. Dětem se všechny aktivity líbily. Prvňáčci plnili jednotlivé úkoly se zaujetím a nadšením.

Podívejte se na nás
fotogalerie 1. A
fotogalerie 1. B
fotogalerie 1. C

https://www.tonda-obal.cz/

Hledej pramen vody

V úterý 8. 12. 2020 předali organizátoři soutěže, kterou každoročně pořádá společnost OVAK, hlavní výhru za 1. místo v soutěži Hledej pramen vody žákům 6. B naší školy.

Hlavní cenou, kterou do soutěže věnoval magistrát města Ostravy, byla finanční částka 12.500 Kč, pohár vítězů, diplomy a krásné dárky pro každého z týmu soutěžících.

Těší nás, že ze všech 30 týmů ostravských škol, které se do této soutěže přihlásily, právě naši Hastrmani vybojovali svou pílí, nadšením a úžasnými nápady 1. místo.

Gratulujeme! 🙂 

fotogalerie zde

Naši školní mazlíčci

7. B – morče Nikita

8. B – ježek Karel Šmudla Sonyk

8. C – strašilka Lupenitka

9. A – agama Annie

fotogalerie zde

26. 11. 2020 – Podzimní hrátky našich prvňáčků

V pozimním projektu se prvňáčci seznámili s novými aktivitami, hrami a činnostmi, jejichž cílem bylo hlubší a ucelenější poznání a seznámení se se změnami, které probíhají v podzimním období. Také si vytvořili koutek s podzimními plody, poznávali jednotlivé listy a jejich barevnost, rozeznávali vůni jednotlivých sušených bylinek. Zamýšleli se, proč lidé sklízejí ovoce a zeleninu, proč ji zavařují a uskladňují, proč někteří ptáci odlétají a jiní přilétají. V závěru dopoledne si vytvořili společný obraz podzimu.

fotogalerie zde

Zdravá pětka

Naše škola se zapojila do projektu Zdravá 5. Unikátní celorepublikový vzdělávací program seznamuje žáky zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem projektu je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.

fotogalerie zde

Naše škola podpořila celostátní akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“

Vybranou lokalitou úklidu se stal nedaleký Bělský les, který je pro mnohé z nás místem odpočinku a zábavy. Děti byly velmi aktivní a touto akcí pomohli našemu životnímu prostředí.

fotogalerie zde

Ekologické zemědělství

V pátek 28. 8. 2020 se na naší škole uskutečnil pro učitele seminář Skutečně zdravé školy „Ekologické zemědělství.“ Učitelé byli nejen seznámeni s touto problematikou, ale získali vhodné informace, jak toto téma zapojit i do hodin výuky.