Celé Česko čte dětem

https://celeceskoctedetem.cz/

Letem světem s Večerníčkem – fotogalerie

Knihovna města Ostravy pořádá pro žáky ZŠ pravidelně besedy a knihovnické lekce.
Naši nejmenší – prvňáčci – v listopadu absolvovali první návštěvu knihovny s programem Letem světem s Večerníčkem.

Týden knihoven – 25. ročník – fotogalerie

Celostátní akce „Týden knihoven“ se snaží ukázat knihovnu jako příjemnou i užitečnou alternativu trávení volného času, možnost vzdělání a hledání nových informací.

Školní knihovna prezentovala svou nabídku knih a možností našim žákům.

Týden čtení dětem v České republice – 4. 10. – 10. 10. 2021 fotogalerie zde

11. Týden čtení dětem v České republice

V rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ jsme se opět zapojili do týdne čtení.

Dospělí i deváťáci zpříjemnili dětem hodiny literatury čtením českých pohádek.

České pohádky, aneb procházka pohádkovým světem.

V rámci akce Celé Česko čte se žáci projektovým dnem seznámili s klenotem české literatury – s pohádkami Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena.
Donesli si pohádkové knihy, hráli pohádkovou bojovku, četli oblíbenou pohádku, určovali pomocí kvízu informace o českých národních pohádkách a zakončili den sestavováním obrázkové osnovy k jednotlivým pohádkám.

11. ročníku Týden čtení dětem se zúčastnila i naše škola. Akci nám nyní zaštítil Mgr. SaidHabboudji – pedagog, sportovec, trenér Blue Volley.
Ve svém dětství a dospívání žil v Alžíru, ve Francii a nyní žije již 22 let v České republice.  

S dětmi si povídal nejen o arabsky psaných knihách, ze kterých následně předčítal, ale také jim přiblížil psaní arabského písma.  

Na prvním stupni v tomto týdnu také žáci 9. ročníku předčítali pohádky a s dětmi vyplňovali pracovní listy k danému tématu. Nakonec děti dostaly za snahu záložky do knihy věnované projektem Celé Česko čte.

První poprázdninové čtení fotogalerie zde

Žáci z druhé třídy si do školy donesli svou první knihu, kterou četli během letních prázdnin. O prožitek z prvního prázdninového čtení se podělili se svými spolužáky v rámci dílničky čtení, založili si svůj čtenářský deník a nakreslili vhodnou ilustraci ke své knize.

Naši prvňáčci byli pasováni na čtenáře v Knihovně města Ostravyfotogalerie zde

Týden čtení dětem  

Celostátní svátek dětí a literatury probíhá vždy první týden v červnu.

Také jsme se zapojili a v tomto týdnu oslavovali literaturu. Na prvním stupni uchopili knihu učitelé z druhého stupně a předčítali žákům. Například z knihy Fimfárum předčítal pan učitel Kubes, který rovněž poukázal na osobnost pana Wericha. Na druhém stupni předčítání vzalo do vlastních rukou vedení školy. Společné čtení je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti děti. Proto věříme, že i rodiče se s nadšením do akce zapojí.

V dílně čtení jsme ve 2. C zpracovávali moderní verzi lidové pohádky O červené Karkulce- Žlutou Karkulku. Dětem se tato jiná zpracování moc líbí.

 2. A

fotogalerie zde

Novoroční předčítání

Mgr. Ivana Tutková

Mgr. Lenka Gavlasová

Našeho novoročního předčítání se ve škole ujala paní zástupkyně Mgr. Lenka Gavlasová a paní učitelka matematiky Mgr. Ivana Tutková.

I v této nelehké době byly děti v prvních ročnících provázeny knihou, kterou zná snad každý z nás, Honzíkovou cestou, jejímž autorem je Bohumil Říha. Pro první předčítání byla kniha vybrána záměrně. Knihu s malebnými ilustracemi má oblíbenou snad každý od útlého dětství až po dospělost. Nemohli jsme ji tedy opomenout. Se zaujetím žáci poslouchali příběh o dědečkovi a Honzíkovi. Děti se v závěru čtení staly vlastními ilustrátory knihy.

Ve druhých ročnících bylo dětem předčítáno z knihy Malý princ. Většina dětí znala spíše filmovou podobu. Přečtena byla část s liškou. S Malým princem děti plnily úkoly v čtenářském listě, kde hledaly rozdíly, popsaly části růže a následně si ji dle vlastní fantazie, vybarvily. Poslední částí setkání bylo napsat, co je v knize zaujalo a namalovat malou ilustraci.

fotogalerie zde

Moje první čtení

V prvních ročnících měli žáci možnost nahlédnout do tajů prvního čtení. Donesli do školy ukázat svou první knihu, kterou čtou se svými rodiči doma. Žáci s nadšením povídali, proč si vybrali k prvnímu čtení danou knihu. Během dvouhodinové čtenářské dílny vybrali část z knihy, která je nejvíce zaujala. Vzájemně si knihy půjčovali a listovali v knize od svých spolužáků. Také jsme zaměřili pozornost na pojmy – autor knihy, ilustrátor, obsah knihy, počet stran. V závěru si vybrali knihu a stali se na malou chvilku ilustrátory.

fotogalerie zde