POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Měrné systémy a historie metrické soustavy. Zabrousili jsme trochu do historie, kdy se ještě metrický systém nepoužíval a v každém městě platila jiná míra – loket. I dnes se však v USA používá angloamerická měrná soustava, odlišná od námi používané (coul – palec, míle…). Zvolili jsme si tedy pro projektový den svou měrnou soustavu. Dřevěný čtvereček 1,6 x 1,6cm a nazvali ho dětským palcem. Podle různých číselných zadání jsme vykládali dřevěné mozaiky. Používali jsme i čtverečky v délkách jejich pravidelných násobků 1 – 15. Sadu všech velikostí, se čtverečky a dvojnásobky navíc, mělo k dispozici každé dítě. Brzy pochopily, že čísla lze vyjádřit odpovídajícími násobky čtverce. Na každém dřívku bylo pravidelné dělení nakresleno čarou. Když zjistily, že pro rychlou práci je musí mít stále seřazené před sebou podle velikosti, zadání se střídala častěji.
Sestavovali jsme především pravidelné čtvercové a obdélníkové plochy v rozsahu malé násobilky, ale i „schody a zubaté pyramidy“ a obvody čtverců a obdélníků.

Orientace v trojúhelníkové síti. Každý měl k dispozici dřevěnou krabičku se sadou 45 ti rovnostranných trojúhelníků, o velikosti strany trojnásobku hrany čtverečku (tři palce). Sestavovali jsme pyramidy 1 – 15, podle počtu trojúhelníků, uložených v jedné straně. Trojúhelník č. 1 – jeden trojúhelník.
Trojúhelník č. 2 – dva trojúhelníky na každé straně, celkem čtyři v obrazci. Č. 6 – 36 celkem, č. 10 -100 trojúhelníků v obrazci celkem.
Sestavením šesti trojúhelníků vrcholy k sobě, vznikne šestiúhelník č. 1. Šest dětí okolo stolu sestaví společně v jeho středu první šestiúhelník (6 trojúhelníků č. 1). Pak si každé zvětšuje „svůj trojúhelník“ na č. 2, 3, – 9. Víc trojúhelníků už ve své sadě nemá. Postupně vzniknou šestiúhelníky č. 1 (šest troj.) č. 2 (24 troj.) – 9 (486 trojúhelníků). Sestavovat se může síť jednoduchá, s trojúhelníkovou mezerou mezi dvěma trojúhelníky, nebo dvojitou, s  mezerou vyplněnou trojúhelníkem.
Zkoušeli jsme i sestavování obrazců propojením trojúhelníkové a čtvercové sítě, podle předlohy z dataprojektoru.
Stavěli jsme také trojúhelníkové věže. Rekord byl 45 trojúhelníků na sobě.

Přívěšek pro maminku. Zadáním bylo sestavit plochu 3 x 3 palců (čtverečků), se čtvercovou dírou uprostřed a slepit ji ve dvou vrstvách na sebe. Materiál – 4 x lišta č. 3 (tři palce) a 4 x č.1 (palec).
Vznikl vnější čtverec (3 x 3 palce) a vnitřní čtverec (1 x 1 palec). Po zaschnutí jsme šňůrku navlékli skrz otvor, uzlík a přívěšek je hotov.Bylo velmi zajímavé sledovat různé schopnosti dětí, převádět abstraktní zadání v praktické provedení. Některé řešily úkoly takřka na 100%. Vzhledem k jejich nové zkušenosti s těmito pomůckami, skvělé výkony.

Samuel Fojtů

FOTOGALERIE ZDE

Den dětí na Formance jsme oslavili v duchu prevence… 
Na naši zahradu se sjely záchranné složky. Oblastní spolek Červeného kříže Ostrava nám nabídl prohlídku sanity, HZS přijel se svými vozy a povídal si s dětmi o prevenci vzniku požáru. Policie ČR nám přiblížila jejich výstroj a podrobili jsme se různým kvízům a malým testíkům. Kynologové nám dali nahlédnout pod pokličku práce se psy a přípravy na policejní zásah. Canisterapie přijela s milými a vycvičenými pejsky, kteří slouží k psychické a sociální pohodě handicapovaných osob a k jejich lepšímu zařazení do společnosti. S více jak deseti stanovišti přijela VOŠZ, která zaměřila své úkoly na dentální hygienu, resuscitaci, fyzioterapii, pohyb nevidomých a handicapovaných osob ve společnosti, na ošetření dítěte v batolivém věku apod.
Přestože nás ráno poněkud vystrašilo počasí, nakonec i to nám přálo, takže dopoledne se náramně vydařilo.
VŠEM organizátorům a zúčastněným patří veliké díky, zejména pak paní učitelce Mgr. Dagmar Ježíkové, která vše s výše zmíněnými složkami zajistila.
 
 

Talentovaní žáci druhého stupně již podruhé navštívili ZŠ Volgogradská v rámci spolupráce na projektu Talentmanagement. Děti měly opět možnost vyzkoušet čidla značky Vernier, tentokrát při fyzikálních pokusech. První exkurze byla zaměřena na neméně zajímavé chemické experimenty. Talent našich žáků rozvíjíme různými způsoby a tento se nám velmi osvědčuje. 

Mgr. Petr Krol