Nadaní žáci z 1. stupně se v novém projektu ,,Energie“ zaměřili na obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. Seznámili se také s novými pojmy statická elektřina, schematické značky, látky vodivé a nevodivé. Sestavovali nejen podle schématu jednoduchý elektrický obvod, ale také prováděli pokus s pepřem, solí a nafukovacím balónkem. – fotogalerie zde