28. února se naše škola zapojila opět po roce do Dne off-line. Na celých 24 hodin jsme se zkusili vypnout. Kdo se zapojil, určitě nelitoval. Měl totiž možnost zažít hodně off-line zábavy se svou třídou. Žáci si kromě klasického učení zahráli deskové hry, psali přes starý kopírák či tuší, tvořili výrobky z papíru, skládali puzzle, kreslili, doplouvali k off-line a on-line ostrovu, vyhledávali informace v knihovně hezky postaru, zúčastnili se mezitřídního turnaje ve florbalu/volejbalu, zahráli si na hudební nástroje a vůbec jim přitom nevadilo, že nemají v ruce mobil či tablet. Kromě aktivit ve třídách, žáci navštívili naši již tradiční „RETRO místnost“, ve které se letos sešla obrovská sbírka starožitných věcí. Velký dík za ně patří jak kantorům, tak i samotným žákům, kteří přispěli ze svých rodinných klenotů. Žáci si vyzkoušeli psát na starých psacích strojích, „zatelefonovat“ starým telefonem, prolistovat klasickým telefonním seznamem, prohlédnout si staré zrcadlovky, zaposlouchat se do zvuku gramofonových desek, prohlédnou si stará rádia a vůbec celou sbírku starých věciček z doby dávno minulé, včetně vzácné sbírky starých bankovek. Po skončení projektového dne šli žáci do školní jídelny jak jinak, než hezky se stravenkou v ruce. Velký dík proto patří také našim milým kuchařkám, které do toho šly naplno s námi.

A jaký byl závěr? Naše škola se může pochlubit 110 odvážnými žáky, kteří přinesli potvrzení od svých rodičů, že opravdu vydrželi bez moderních technologií i po zbytek dne. Za svou statečnost budou odměněni dle pravidel Dne off-line certifikátem a odznáčkem s logem.

Děkujeme i všem rodičům, kteří se rozhodli tuto akci podpořit.

Mgr. Petra Lasotová

fotogalerie zde