Od začátku října se 7 našich žáků ze 4. třídy a jedna žákyně z 1. třídy schází v nově založeném klubu čtenářů na naší škole. Scházíme se vždy každý čtvrtek od 14 hodin. Společně si čteme ukázky z naší společné četby, půjčujeme si knížky na čtení domů, povídáme si o nich, předčítáme naší prvňačce, řešíme úkoly a hrajeme hry. Plánujeme předčítat našim prvňáčkům i dětem ve školce a chceme uskutečnit i noc s H. CH. Andersenem na naší škole. Na naši činnost v klubu se můžete podívat v naší fotogalerii.

Mgr. Martina Repperová

Cílem práce v čtenářském klubu jsou následující body:

 • žák se soustřeďuje na čtení pro radost a zábavu
 • umožňuje dětem vidět sebe sama jako čtenáře
 • rozšiřuje dětem rámec čtení a zvyšuje jejich schopnosti
 • zlepšuje jejich čtenářské dovednosti
 • vychovává oddané, nadšené čtenáře na celý život
 • dodává dětem sebevědomí při vlastním výběru knih
 • umožňuje dětem v četbě podstupovat rizika
 • oslavuje četbu pro ni samotnou
 • motivuje čtenáře
 • pomáhá vytvářet kulturu čtení ve školách a jiných zařízeních
 • podporuje pozitivní obraz čtení a knihoven
 • povzbuzuje představivost, svobodné myšlení, reflexi a seberealizaci
 • mění vnímání čtení jako samotářské či dokonce „podivínské zábavy“ na společenskou a populární činnost, které si můžeme užívat s ostatními
 • umožňuje dětem mít pod kontrolou vlastní učení