Včera se prostor před naší školou proměnil v koncertní pódium a vánoční trhy.
Vánoční atmosféru rozpoutaly svým krásným vystoupením nejen naše děti, ale zejména zpěváci Dětského sborového studia Ostrava – Jih. Každá třída se svými třídními učiteli se podílela na prodejním jarmarku, kde si návštěvníci mohli zakoupit různé výrobky s vánoční tématikou a nechybělo ani výborné občerstvení. Na závěr jsme všichni společně odpočítali okamžik, kdy se před školou poprvé před letošními Vánoci rozsvítil krásný vánoční strom.
Účast byla hojná a věříme, že se tato naše školní akce pro veřejnost opět vydařila.

fotogalerie zde