Zápis do ŠD ve školním roce 2019/2020

  • Pátek 30. srpna 2019 od 8:00 hod. – do 15:00 hod. v prostorách školní družiny
  • Pondělí 2. září 2019 od 6:00 hod. – do 17:00 hod. v prostorách školní družiny

Zapsány musí být i děti, které již ŠD navštěvovaly.

Zápis je potřeba provést i u dětí, které nastoupí později.

 

Úhrada za Školní družinu činí 150,- Kč/měsíc.

Změna v placení poplatku za školní družinu: 

Převodem na BÚ školy, číslo účtu je: 7738970267/0100.

Školné můžete uhradit pololetně 750 Kč nebo na celý školní rok 1500 Kč. Jiný způsob není možný.

Platbu provádějte až po přihlášení dítěte do školní družiny a přidělení variabilního symbolu.

 

Provoz ŠD začíná v pondělí 2. září 2019 od 6:00 hodin – do 17:00 hodin, jen po přihlášení, úhradě a odevzdání zápisního lístku.

Jak přihlásit dítě do školní družiny?

  • Vyzvednout si přihlášku ve školní družině a řádně ji vyplnit včetně hodiny odchodu a osob, které budou dítě vyzvedávat (určete raději více osob pro případ své nepřítomnosti nebo nenadálé situace).
  • Při samostatném odchodu dítěte stvrdit podpisem přebrání odpovědnosti.
  • Upozornit na zdravotní stav dítěte.

Odhlášení dítěte proveďte opět písemnou formou.

Upozornění:

Na telefonickou žádost děti neuvolňujeme! Aktuální změnu odchodu dítěte ze školní družiny upřesněte do deníčku.

vedoucí vychovatelka Květoslava Foltová