Od nového školního roku 2019/2020 bude na naší škole otevřena přípravná třída. Je určena pro děti s odkladem školní docházky a děti, které jsou rok před nástupem do školy. Bližší informace na telefonním čísle 725975571.