Dne 26. 6. 2019 proběhlo slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku. Odpolední čas byl věnován vzpomínání na vše krásné, co naše žáky potkalo za celou dobu jejich povinné školní docházky.  Žáci si připravili zábavný program, který bezpochyby zpestřil celé odpoledne. Při slavnostním předání pamětních listů nechyběly ani bývalé třídní učitelky a bývalá paní ředitelka, které s radostí přijaly pozvání od našich žáků, našly si volnou chvilku a přišly mezi nás.

S žáky se loučíme a ještě jednou jim přejeme vše dobré v jejich budoucích životních krocích.

Mgr. Petra Lasotová