Jako každoročně proběhl v úterý 25. 6. Olympijský den. Žáci 9. ročníků se tento den stanou kapitány družstva, které je složeno z žáků 1. – 8. roč. Družstva během dne plní jednoduché disciplíny pod vedením svých kapitánů. Spolupráce všech byla naprosto úžasná a o to nám všem jde.

Děkujeme všem rodičům, kteří se aktivně zapojili do přípravy, učitelům s pomocí a v neposlední řadě také Sdružení rodičů za občerstvení a odměny.

Věřím, že si všichni tento den užili. Hezké prázdniny.

 Mgr. Kovářová Dagmar

Fotogalerie zde

Video galerie zde