V úterý 21. 5. jsme ve školní družině připravily sportovní akci s dopravní tématikou.  Pro žáky bylo připraveno pět stanovišť, kde si mohli otestovat své sportovní dovednosti, znalost dopravních značek a řešení dopravních situací. Paní vychovatelky si připravily: autoškolu, kruhový objezd, jízdu zručnosti, praktickou jízdu s autíčky a hod do basketbalového koše.  Nechyběla ani sladká odměna.

Foltová Květa

Fotogalerie zde