Měsíc duben je každoročně věnován dopravní výchově. Žáci si opakují dopravní značky, pravidla silničního provozu, zaměřují se na prevenci i praktické ošetřování úrazů a učí se zásady první pomoci. Šikovní žáci z teoretické části se zaměřují i na část praktickou – jízdu zručnosti a pravidla provozu na pozemních komunikacích.

A ti úplně nejšikovnější z nejšikovnějších jsou vybráni do dopravní soutěže Mladý cyklista. V pátek se našemu 4 – člennému družstvu I. kategorie podařilo vyhrát krásné 3. místo a tím si zajistili postup do dalšího okresního kola. Strach a tréma byla veliká, ale bojovnost a touha po umístění zvítězila.

Moc gratulujeme vítěznému týmu a držíme pěsti do dalšího kola!

Filip Knebel 5. B, Lucie Zavadilová 6. A, Kateřina Burianová 6. A, Jakub Poncza 6. B

Mgr. Renáta Krausová

Fotogalerie zde