Někdy je v životě vše naruby. Aby naši žáci poznali jaké to je být učitelem, uspořádal Žákovský parlament dne 28. 3. akci „Škola naruby“. V praxi to znamenalo, že z žáků 9. roč. se stali učitelé na I. stupni. Tito žáci si měli možnost vyzkoušet, jaké je to řídit vyučovací hodinu, připravit si náplň hodiny a dokázat své mladší spolužáky zaujmout svým výstupem.

Sami učitelé, kteří nad akci dohlíželi, byli překvapeni, jak se žáci s tímto náročným úkolem vypořádali.

Mgr. Dagmar Kovářová

Fotogalerie zde