V úterý 24.4. se žáci 2. stupně zapojili do akce Ukliďme Česko v rámci připomenutí Dne Země. Zhruba 120 dětí společně se svými vyučujícími uklízeli od nepořádku Bělský les. Během 2 hodin se podařilo sesbírat 20 pytlů odpadu, který téměř zaplnil jeden kontejner. Žáci tak svou prací přispěli k dobré věci. Velký dík patří také společnosti OZO, která bezplatně přistavila kontejner a umožnila tak, že odpadky z Bělského lesa byly odvezeny na skládku.

Mgr. Jana Gajdošová

Fotogalerie zde