Dne 5. 4. 2018 navštívily třídy 7. A , 7. B program s názvem „Protidrogový vlak – revolution train“. Jedná se o akci zaměřenou na boj proti drogám.

Multimediální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN je unikátním nástrojem, který přináší novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání.

Cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám.

Vlakovou soupravu REVOLUTION TRAIN tvoří celkem šest vagonů. Vagony jsou uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů, v nichž se v několika rovinách odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci protidrogového vlaku tímto příběhem procházejí a díky možnostem interaktivních technologií se aktivně stávají jeho účastníky.

Vedle vstupního a výstupního vagonu je každý z vozů rozdělen do tří sekcí:
1. kinosál s projekcí
2. dialog s výkladem
3. výstavní prostor

Společnost 5- Nadační fond Nové Česko má vizi zlepšit vzdělávání dětí pomocí interaktivních 5D metod informačními tabulemi a obrazy.

Stěny vnitřku vagonů jsou vyplněny maketami lidských tkání a cév, které se mění k horšímu a horšímu směrem ke konci vlaku. Má to signalizovat změny v lidském organismu, kdy člověk pravidelně užívá nějaké drogy. Program docela drsným způsobem varuje děti před drogami, ale názory odborníků se různí. Někteří tvrdí, že děti od drog určitě neodradí.

Více si můžete přečíst zde:

Mgr. Marie Plášková

Fotogalerie zde