Úterní výuka byla věnována velmi důležitému tématu – dopravní výchově. Žáci I. stupně se učili základním pravidlům silničního provozu, poznávat dopravní značky, řešit dopravní situace na křižovatkách, a také popsat základní výbavu kola tak, aby se uměli na silnicích bezpečně chovat nejen jako chodci, ale i jako cyklisté. A protože každý z nás se může v silničním provozu setkat s různým poraněním a úrazy, tak i první pomoc a praktické ošetřování bylo součástí dnešního zajímavého dne.

„Úraz není náhoda!“

Mgr. Renáta Krausová

Fotogalerie zde