Dne 23. 11. 2017 navštívila třída 7. B výukový program „Fyzika v otázkách a odpovědích“ ve Světě techniky v Dolní oblasti Vítkovic.  Paní lektorka žáky rozdělila do 5 skupin. Každá skupinka si vylosovala jeden obor z oblasti fyziky. Žáci dostali pracovní list s otázkami, na které hledali správné odpovědi v interaktivních expozicích Světa techniky.
Na závěr každá skupinka natočila krátké video. Následovala kontrola správných odpovědí, žáci si přehráli vytvořená videa, která točili na tablety, které jim byly zapůjčeny.
Úplně v závěru proběhlo bodové vyhodnocení.
A jak vše dopadlo, uvidíte v krátkých videích.
Mgr. Marie Plášková

Svět techniky 7. B – světlo, 23. 11. 2017

Svět techniky 7. B – elektřina, 23. 11. 2017

Svět techniky 7. B, energie, 23. 11. 2017

Svět techniky, 7. B – síla a pohyb, 23. 11. 2017

Svět techniky, 7. B – vesmír, 23. 11. 2017